google-play Про проект Згода користувача Політика конфіденційності

Цукровий діабет та серце ESC2023

Самусенко Оксана
Оригінал допису

ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ПАЦІЄНТІВ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ESC2023

Існує взаємозв'язок між цукровим діабетом (ЦД) та серцево-судинною патологією

Як відомо, при ЦД збільшується ризик серцево-судинних захворювань, більш рання їх поява та більш швидке прогресування. Окрім цього:

💔 ІХС. Часто атипова симптоматика у зв'язку з атиповою клінічною картиною, більш пізня діагностика, багатосудинне ураження коронарних артерій

💔 Серцева недостатність (СН)

У 20-30 пацієнтів з 1000, госпіталізованих з приводу СН в найближчі 5 років діагностують ЦД.

У 50% пацієнтів з гострою серцевою недостатністю та потребою в/в введенням іонотропів, діуретиків, вазодилятаторів виявляюють ЦД

Летальність пацієнтів від СН на 50-90% вища при наявності ЦД.

💔 Фібриляція передсердь (ФП)

У зв'язку із структурним та електричним ремоделюванням передсердь, пацієнти з ЦД більш схильні по порушення ритму серця. Тому усім пацієнтам старших 65 років з ЦД рекомендується проводити скринінг на наявність ФП (визначення пульсу, ЕКГ). В разі високого ризику ФП варто проводити тривалий моніторинг ЕКГ.

💔 Захворювання переферичних артерій

20-30% пацієнтів з ЦД мають захворювання переферичних артерій. Тоді як симптоми лише половина з них, що призводить до більш пізньої діагностики та більшого діаметру ураження судин.

50-70% пацієнтів з переміжною кульгавістю хворіють на ЦД. Ураження артерій характеризуються більш вираженою кальцифікацією, склерозом медії судин, наявністю колатерального кровообігу та швидким прогресуванням.

Усім пацієнтам з ЦД рекомендується проводити скринінг на виявлення:

✔️ атеросклеротичних серцево-судинних захворювань

✔️ ураження органів мішеней

Пацієнтам без встановлено атеросклеротичного захворювання підраховують ризик на основі шкали SCORE2-Diabetes

Що робити, щоб себе захистити?

1️⃣ Модифікація способу життя

🔹 середземноморська дієта

🔹 фізична активність (150 хв/тиждень фізичних навантажень помірної інтенсивності)

🔹 відмова від куріння

🔹 корекція ваги при надлишку маси тіла/ ожирінні.

2️⃣Контроль артеріального тиску АТ 120-130/80 мм.рт.ст. (людям старшого віку 130-140/80 мм.рт.ст.

3️⃣ Контроль лабораторних показників:

Цільові рівні

HbA1c <7%

ЛПНЩ цільові рівні залежать від серцево-судинного ризику

<2.6 ммоль/л - низький, помірний

<1.8 ммоль/л - високий

<1.4 ммоль/л- дуже високий

Холестерин не-ЛПВЩ

<2.6 ммоль/л - високий ризик

<2.2 ммоль/л - середній ризик

4️⃣ Медикаментозне лікування:

Найбільш сприятливий вплив на прогноз продемонстрували:

💊 Інгібітори натрій залежного ко-транспортеру глюкози 2 типу (іНЗКТГ2) (дапагліфлозин, емпагліфлозин, канагліфлозин)

💊 Аналоги людського глюкагоноподібного пептиду-1 (ліраглютид, семаглютид)

💊 Нестероїдним селективним антагоністом мінералокортикоїдних рецепторів Фінерерон - поки не зареєстрований в Україні

💊 Метформін (трохи нижчий клас доказовості ІІА)

Широко застосовують препарати для лікування серцево-судинних захворювань:

💊 Антигіпертензивні (ІАПФ або при непереносимості БРАІІ у комбінації з БКК або діуретиками)

💊 Статини (аторвастатин, розувастатин) в залежності від серцево-судинного ризику

💊 Антиагреганти (аспірин при наявності атеросклеротичного серцево-судинного захворювання)

І наостанок, ІНЗКТГ2 дапагліфлозин та емпагліфлозин з найвищим рівнем доказовості рекомендовані для лікування СН із помірно зниженою та збереженою ФВ ЛШ (>40%)